Monday, 9 June 2014

Naraz - Shafqat Ali Khan - Arsho

Naraz - Mannat Singh,Dakssh Ajit Singh


Movie : Arsho 
Track : Naraz 
 Label : Tasbee Muzic
Singer : Shafqat Ali Khan 
Music : Gurmeet Singh 
Starring - Mannat Singh, Dakssh Ajit Singh, Sonia Gill, Shakti Anand 
 Lyrics : Dakssh Ajit SIngh

No comments:

Post a Comment